Senin, 15 April 2019

Contoh Pembawa Acara Bahasa Jawa Acara Rapat RT/PKK/ Kumpulan Warga

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 Wonten ngarsanipun poro sesepuh pini sepuh ingkang pantes kinabekten.
Poro bpk lan poro sederek ingkang kulo hormati, nuwun mbok bilih sampun ndungkap ndalu. Pramila monggo hadicoro pepanggihan wonten ing dalu punika tumunten kawiwitan.
Namung sak derengipun monggo kito sareng2 muji syukur wonten ing ngarso dalem Allah SWT , Ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng kito sedoyo, sholawat sarto salam mugi2 tansah katetepno dateng nabi Muhammad Saw ingkang kito antu2 syafaatipun wonten ing yaumul qiamah.
Poro bpk lan poro sederek sedoyo kebareng kulo waosaken menggah susunan acara ingkang bade kito lampai :
  1. Pambuka
  2. Sambutan Saking Tuan Rumah (Ketua kelompok rondo malam….)
  3. Pinuwunan/amalan kasuwunaken dumateng bpk…
  4. Pembukuan
  5. Lain2 (Wekdal kito aturaken ketua Paguyuban)
  6. Panutup
Monggo pepanggihan ing dalu punika kito bikak kathi waosan basmalah…
Acara sak lajengipun sambutan saking tuan rumah (Ketua Kelompok Ronda Malam…)
Poro bpk Lan sederek sedoyo, Acara sak lajengipun amalan milo wekdal Kasumanggaaken dumateng bpk….
 
Acara sak lajengipun Pembukuan wekdal kasumanggaaken dumateng ing kang tinanggenah.
Poro bpk lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati, minangkani atur pamundutipun ingkang kagungan dalem kito kacaosan unjukan soho daharan menopo kawontenanipun saking kersanipun katuran dahar soho ngunjuk ingkang prayogi, amrih barokah wonten badan kito sedoyo pramilo kito langkung rumiyen doa sesarengan.
Acara sak lajengipun lain2 namung sakderengipun wekdal kito aturaken dateng ketua paguyupan.
Acara sak lajengipun penutup.
Milo monggo pepanggian ing dalu puniko kito syukuri kanthi waosan hamdalah.
Lan saking kulo ambok bilih anggen kulo nderek aken adicoro ing dalu punika katha klenta klentu kulo nyuwun agunging pangapunten.
Kulo akhiri Wassalamuaalaikum wr, wb

Related Posts

Contoh Pembawa Acara Bahasa Jawa Acara Rapat RT/PKK/ Kumpulan Warga
4/ 5
Oleh