Rabu, 17 April 2019

Contoh Teks Pranatacara Upacara Panggih,Krobongan,Badhe Rawuh Besan,Sungkeman

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


Wus paripurna pasrah panampinipun putra temanten kakung kanthi wilujeng nirbaya nir wikara. Para Rawuh saha para lenggah ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi menika dumugi wahyaning mangsakala laksitaning adicara panggih anut adat widi widana ingkang sampun sinengker. Parandene adicara panggih menika badhe kapratitisaken dening Ibu juru sumbaganing penganten/juru rias hanenggih...(nama juru rias), awit saking menika dhumateng Ibu..(nama juru rias) murih rahayuning sedya hamung sumangga.
 Panggihipun riusang temanten sekalian lamun cinandra kadya CANTHOKA INGKANG MUNYA ING TIRTA, REBAT ASRI KALIAN SEKARING BALIMBING (diputarkan gendhing kodok ngorek minggah laras maya)   
 
      Dalam acara panggih ini biasanya agar tercipta suasana yang sakral pranatacara memberikan panyandra panggih pengantin

 Gambar contoh sinduran setelah selesai acara panggih sebelum krobongan


TULADHA ATURIPUN PRANATACARA BADHE UPACARA KROBONGAN
     Acara krobongan ini dimulai sesudah acara sinduran, yaitu diaraknya pengantin menuju ke pelaminan. jadi untuk pambiwara(pranatacara) masih menggunakan irama panyandra seperti yang saya contohkan sebelumnya. susunan acara krobongan adalah:
  • bobot Timbang
  • tandur
  • kacar-kucur
  • dahar kembul


          Bila acara krobongan sudah selesai, pranatacara selanjutnya akan mengarahkan ke acara sungkeman. Berikut contoh teksnya.
 Sanggya para lenggah, para rawuh ingkang winantu ing kabagyan. Paripurna laksitaning adicara adat krobongan ingkang sampun kasembadan  kanthi lulus raharja nirwikara ing samudayanipun, ingkang saklajengipun badhe lumadi adicara sungkeman. ananging sakdherengipun adicara menika kawiwitan, langkung rumiyen besan ingkang taksing mapan wonten ing sasan palereman badhe kapapag tumuli kairing wonten ing sajejering kursi pelaminan wosing gati hanampi sungkemipun ingkang putra. Pramila saking menika dhumateng Bapa..(nama besan) sekalian garwa keparenga jengkar saking kursi rinengga.
Jengkaring Bapa..(nama besan)sekalian kabiwadha ungeling gending kapang-kapang.
 
 gambar contoh acara sungkeman
Demikian tadi contoh teks pranatacara terbaru saat mengarahkan acara panggih,krobongan dan sungkeman. Selain itu masih ada acara pambagya harja yang saya posting berikutnya. Jika ada pertanyaan seputar artikel saya ini silahkan tulis di kolom komentar.


 Tags
#pranatacara #adat jawa # pengantin jawa # pambiwara # Pernikahan jawa # sungkeman # adat panggih # panyandra temanten # panyondro temanten 

Related Posts

Contoh Teks Pranatacara Upacara Panggih,Krobongan,Badhe Rawuh Besan,Sungkeman
4/ 5
Oleh