Kamis, 18 April 2019

Contoh Teks Panampi Pasrah Pengantin Jawa

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


Assalamu'allaikum Wr Wb.
     Dhumateng panjenenganipun Bapa.....(nama yang memasrahkan) ingkang piniji angemban wuwus minangka duta saking panjenenganipun Bapa/ibu..(besan) ingkang pantes sinuba sekaring pakurmatan. Kula ing  ngriki minangka sulih sarira, talanging atur saking pamangku gati nun inggih Bapa/ibu..(nama tuan rumah)sarimbit keparenga matur, kaping sepisan. "Ngaturaken pambagya Sugeng Rawuh saha nderek memuji syukur wonten Gusti Allah Ingkang Maha Mirah, awit karawuhan panjenengan sedaya saking laladan..(desa asal besan)..  Dumugi tlatah ngriki tansah pinayungan rahmating Gusti satemah saget manggih Rahayu samudayanipun.

       Ingkang saklajengipun, panjenengan kalawau nglarapaken sekar cepaka mulya sasele nun inggih pasrahipun putra calon penganten kakung katampi  kanthi suka gumbiraning manah, Menawi kenging kawedhar ingkang kathah, kadi kajugrukan wukir sari kablebeging samodra madu. Ing saklajengipun, hambok bileh sampun dumugi titiwanci tumapaking gati tumunten badhe kapanggihaken kalian Nimas ayu..(nama calon pegantin putri)..miturut satataning agami saha adat widhi widana ingkang taksih lumampah wonten ing tlatah ngriki.

    Dumateng Bapa..(nama yang pasrah)..dalah pangaraking putra calon temanten kakung, sasampunipun putra calon temanten kakung kapanggihaken, panjenengan sedaya kula suwun pinarak wonten palenggahan ingkang sampun sumadya kanthi mardu mardikaning penggalih dumugi saparipurnaning adicara, saperlu hangestreni tuwin atur puji pangestu mugi-mugi anggenipun temanten badhe mangun brayat anyar wonten madyaning bebrayan agung tansah manggih bagya mulya, rahayu ingkang tinuju, basuki ingkang kaesthi , miwah gagah ingkang jinangkah.

   Puput pepontaning atur, menawi wonten kuciwaning boja krami anggenipun Bapa ..(yang punya hajat) sarimbit ngacarani menggah ing rawuh panjenengan sami, mugi panjenengan sedaya keparenga atur gunging samudra pangaksami. Semanten ugi, kula minangka talanging atur, hambok bileh wonten kiranging subasita ingkang singlar ing rehtata krama. Kupat janure klapa, menawi lepat nyuwun pangapura.

    Wassalamuallaikum wr wb, Nuwun.

Related Posts

Contoh Teks Panampi Pasrah Pengantin Jawa
4/ 5
Oleh