Rabu, 17 April 2019

Contoh Teks Panampi Pasrah Lamaran

Contoh Teks Pembawa Acara – Banyak orang yang merasa bahwa menjadi pembawa acara adalah hal yang sulit. Namun ternyata hal ini salah, dan dikarenakan anda belum memiliki pengalaman dalam memandu sebuah acara. Berbagai kesulitan tentunya di dapatkan karena anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memandu sebuah acara. Berikut ini adalah berbagai teks pembawa acara sesuai dengan berbagai acara.

Contoh Pidato Singkat – Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato singkat. Mulai dari Contoh pidato singkat tentang narkoba, Contoh Pidato Agama Islam/Kristen/Katolik/Budha, Contoh Khutbah Shalat Jumat Terlengkap, Contoh Ceramah Terlengkap ,contoh pidato singkat tentang pendidikan, contoh pidato singkat tentang kebersihan, contoh pidato singkat tentang kesehatan, contoh pidato singkat tentang agama, dll.


Pidato Yang Kamu Cari


     
pembahasan singkat tentang contoh pidato singkat yang lucu dan menghibur. Mulai dari contoh pidato kemerdekaan, contoh pidato perpisahan kelas 6, contoh pidato perpisahan kelas 9, contoh pidato perpisahan kelas 12, contoh pidato ulang tahun, contoh pidato resmi, contoh pidato cinta tanah air, contoh pidato upacara bendera, contoh pidato hari ibu, contoh pidato islami yang menarik, contoh pidato reuni yang bagus, mudah dihafal, berkesan, menarik, dll.------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------


Assalamualaikum Wr Wb.
     Dhumateng Bapa..( nama pemasrah)ingkang wedhal menika hangemban tugas agung minangka duta saraya saking keluarga Bapa..(Nama calon besan) sekalian ingkang satuhu kinormatan. Kula ing ngriki minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa..(nama tuan rumah)sarimbit. Minangka purwakaning, kula ngaturaken sugeng rawuh saha ndherek memuji rahayu mring Gusti Allah ingkang Maha Mirah , awit karawuhan panjenengan sedaya sampun kasembadhan ing karya tinebehna pringga bayaning marga.
 
      Sanget katampi kanthi bingahing manah, atur salam taklim panjenenganipun Bapa..(nama calon besan) sekalian ingkang lumantar panjenengan kalawau, ingkang saklajengipun dumawah sami-sami.
     Wondene atur pasrah sanggan saha majemuk sarana jejangkepanipun salaki rabi, ugi katampi kanthi suka bingahing manah. Ing samangke badhe kula aturake dumateng Bapa..(nama tuan rumah) sekalian. Panjenenganipun Bapa.(nama tuan rumah) sarimbit lumantar kula namung saget ngaturaken gunging panuwun. mugi sedaya kalawau ndadosaken saya raketing tangsuling kekadangan antawisipun keluarga keklaih, Saha hambok bileh mangke sampun dumugi titiwancinipun saha sampun samapta ing samudayanipun, Dimas bagus..(nama calon temanten) badhe kaijabpakaen saha kapanggihaken miturut satataning agami lan adat widi widana ing laladan ngriki.Kanthi mekaten ugi ngaturi uninga mugi panjenengan sedaya kanthi suka lilaning penggalih hanjenengi saha paring pudyastuti murih rahayuning sedya.
 
     Amung semanten atur panampi saking Bapa...(nama tuan rumah) ingkang lumantar kula. Menawi wonten kuciwaning bojakrami, anggenipun hanampi menggah ing karawuhan panjenengan sami, lumantar kula panjenenganipun Bapa..(nama tuan rumah) sekalian garwa nyuwun jalanidi pangaksami. Semanten ugi kula pribadi minangka talanging atur hambok bileh wonten kiranging basa, sastra miwah tata krama, kupat janure klapa. Menawi lepat nyuwun pangaksama.
        Waalaika waalaikumusalam, wabilahi taufik wal hidayah
  Wassalamu'alaikum Wr Wb. Nuwun.
        Demikian tadi contoh teks panampi pasrah lamaran. Karena sebagai contoh tentu bisa ditambah atau di modifikasi sesuai keadaan. Jika anda tertarik mengembangkan wawasan tentang budaya Jawa,

Related Posts

Contoh Teks Panampi Pasrah Lamaran
4/ 5
Oleh